Lễ tốt nghiệp MBA21 – CFVG HCM: đôi điều chia xẻ

May mắn có dịp tham dự 2 buổi lễ tốt nghiệp master. Một của CFVG HCM (Việt Nam) và 1 của Audencia (Pháp), bản thân Châu Nguyễn viết bài này đề chia xẻ một số so sánh & cảm nhận của bản thân. Bài viết nó hơi lang man 1 chút (mong bạn đọc thông cảm). Mục đích chính chỉ là góp ý để làm sao để CFVG làm tốt hơn 1 chút trong những lần sắp tới, qua đó quảng bá tốt hơn và chương trình MBA.

MBA21 - HCM CFVG - Graduation ceremony

CFVG – HCM và Audencia là 2 cở sở đào tạo khác nhau, ở 2 quốc gia khác nhau, danh tiếng khác nhau và có rất nhiều điểm khác nhau khác. Vì vậy tất nhiên là ta không thể yêu cầu 2 trường tổ chức buổi lễ giống nhau hoàn toàn :). Có những điều CFVG làm tốt hơn & có những điều Audencia làm tốt hơn. Nếu CFVG có thể thực hiện 2 điều sau thì mình nghĩ CFVG sẽ nhận được sự cảm kích của học viên và gia đình học viên rất nhiều.

1. Chụp hình tốt nghiệp của từng sinh viên.

 

2. Tạo 1 kênh truyền hình trực tiếp và chia xẻ đường dẫn (link) để cho những sinh viên & những người thân ko có điều kiện tham dự có thể cùng tham với mọi người.

Suy cho cùng thì 2 điều trên nhằm tăng thêm sự thỏa mãn của các sinh viên, những người đáng được phục vụ. Ngoài ra, cách làm này cũng có tác động rất tốt tới việc quảng bá hình ảnh của CFVG.

Categories: Education | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: