Posts Tagged With: MBA

Lễ tốt nghiệp MBA21 – CFVG HCM: đôi điều chia xẻ

May mắn có dịp tham dự 2 buổi lễ tốt nghiệp master. Một của CFVG HCM (Việt Nam) và 1 của Audencia (Pháp), bản thân Châu Nguyễn viết bài này đề chia xẻ một số so sánh & cảm nhận của bản thân. Bài viết nó hơi lang man 1 chút (mong bạn đọc thông cảm). Mục đích chính chỉ là góp ý để làm sao để CFVG làm tốt hơn 1 chút trong những lần sắp tới, qua đó quảng bá tốt hơn và chương trình MBA.

MBA21 - HCM CFVG - Graduation ceremony

Continue reading

Categories: Education | Tags: , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.